Hans Petter Graver: Dommernes krig

Hans Petter Graver: Dommernes krig

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253038087
Status: I salg
Utgitt år: 2015
Sideantall: 302
Innbinding: innbundet

Dommernes krig

Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten

terningkast_5 liten flat.jpg "Boka gir et dystert rettsfilosofisk perspektiv, der ideen om den uavhengige dommeren som vårt vern mot diktatur blir kraftig utfordret."

Marte Michelet, Dagbladet

 

"«Dommernes krig» er like mykje eit innlegg i dagens samfunnsdebatt som eit historieverk. Boka bør få klassikarstatus."

Eirik Holmøyvik, Klassekampen

 

 

Klarte domstoler og dommere å bevare sin uavhengighet under andre verdenskrig? Hvilken betydning fikk Nasjonal Samlings rettssyn? Hvordan foregikk det politiske presset mot domstolene og nazifiseringen av rettsvesenet? Kunne dommerne opponere? Dette er sentrale spørsmål i Dommernes krig. Retten og juristene regnes gjerne som konservative krefter i samfunnsutviklingen. De verner om det bestående, men samtidig brukes lovgivning og håndhevelse av lovene som instrumenter når samfunnet skal omformes. Slik var det også i Norge under andre verdenskrig. 

I desember 1940 la dommerne i Høyesterett kollektivt ned sine verv, mens dommerne i underrettene fortsatte. Nazistene opprettet Folkeretten og særdomstoler, og de tyske domstolene fikk også betydning for rettsanvendelsen her til lands.

Hans Petter Graver belyser denne delen av vår historie gjennom mange konkrete eksempler. Han behandler også rettsoppgjøret etter krigen med fokus på dommerne, norske som tyske. Sammenblandingen av lovgivende og dømmende funksjoner, innføring av dødsstraff gjennom kongelig anordningsmyndighet og kriminalisering av medlemskap i et politisk parti har hittil vært lite problematisert. Analysen viser også en klar sammenheng mellom rettsoppgjøret etter krigen og de tiltakene som ble satt i verk under den kalde krigen.

 

I media

"Hans Petter Gravers granskning av dommerstanden fører til oppsiktsvekkende resultater for både forfatter og anmelder."

Espen Søbye, Morgenbladet

 

terningkast_5 liten flat_25x25.jpg "En bok som gjør vondt å lese, som viser at våre grunnpilarer sitter løst når råskapen tar over.

Bjørn Sigurd Larsen, Trønder-Avisa

 

"Hans Petter Graver skriver overbevisende om lojale dommere i autoritære regimer, med utgangspunkt i norske dommere under okkupasjonen."

Synne Corell, Dagens Næringsliv

 

"Gravers viktige bok [gjev] ikkje berre innsikt i det faktum at rettsstatlege institusjonar har avgrensa evne til å verna utsette grupper mot politiske stormar. Ho fungerer òg som ein meir allmenn illustrasjon på det grunnleggjande dilemmaet alle opposisjonelle må ta stilling til: Er det best å bryta tvert, når det gjer at ein misser høvet til å påverka direkte? Og dersom ein vel å bli verande «innanfor»: Bidreg ein i realiteten meir til å halda oppe systemet enn til å undergrava det?"

Øystein Hetland, Dag og Tid / stipendiat ved Holocaust-senteret

 

VG 31. august 2015. Da dommerne sviktet

VG 30. august 2015

 

Dagsnytt atten 2. september 2015

Anne Grosvold intervjuer Hans Petter Graver på Dagsnytt atten 2. september 2015

 

151100-Rett-på-Dommernes-kr_600x848.jpg

Rett på sak - Aktualitetsmagasinet for domstolene

Bla i boka

 

Forfatter(e):