Marie Haavik: En som er god

Marie Haavik: En som er god

Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN: 9788253037356
Status: I salg
Utgitt år: 2016
Innbinding: innbundet

En som er god

Å få et barn med Downs syndrom

Når et barn med Downs syndrom blir født, kan det oppstå mange reaksjoner: sorg, sjokk, sinne, glede. Men de fleste av oss vet lite om dette syndromet. Hva kjennetegner barnets utvikling fra nyfødtstadiet til den sosiale hverdagen i barnehage og skole? Hvor trenger foreldre og søsken for å få et godt samspill med barnet? Og hva er nødvendig av tilrettelegging i miljøet – og fra det offentlige?

Med bakgrunn i egne erfaringer, vektlegger Marie Haavik betydningen av nettverk: fagfolk, familie og venner. Hun ser også på syndromet i lys av historien. Hvor stor er variasjonen? Hva er fellestrekkene? Og hva er utfordringene? Det handler både helse og trivsel, språk og kommunikasjon, skole og inkludering. Her belyses også dilemmaene knyttet til fosterdiagnostikk. Annerledeshet er en ressurs, sier Marie Haavik. Ikke bare for hver enkelt, men for samfunnet som helhet. 

Omtaler

"Boken har en god menneskelig og faglig tyngde hvor hun uttrykker kjærlighet og respekt, samtidig som hun gir relevant faglig kunnskap. "

Guri Midtgard, tidsskriftet Sykepleien

 

Forfatter(e):