joe martin

Martin, Joe

Joe Martin (f. 1953) er en amerikansk dramatiker, forfatter og oversetter. Han er seniorforeleser ved Johns Hopkins University og har doktorgrad i komparativ litteratur. Keeper of the protocols: The Works of Jens Bjorneboe in the Crosscurrents of Western Literature utkom i USA i 1996. Protokollføreren. Jens Bjørneboe i den vestlige litteraturen er Martins første bok på norsk.

Bøker av Martin, Joe: