Messel, Jan

er ph.d. i historie og forsker ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Doktoravhandlingen handlet om LOs forhold til "de nye gruppene", og han har skrevet flere bøker om fagforeningshistorie, blant annet Samling og strid. Norsk Tjenestemannslag 1947 - 1997. I 2013 kom boken I velferdsstatens frontlinje. Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres historie. Han arbeider nå med et prosjekt om historien til Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bøker av Messel, Jan: