filosofi.jpg

PAX FILOSOFI inneholder klassiske og moderne verker som har vært med på å forme vår tankeverden, og fått innflytelse utover sin egen samtid. Verkene oversettes i sin helhet fra originalspråket, og utstyres med innledninger som plasserer bøkene i sin sammenheng.