1984

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253036663
Utgivelsesår: 2013
Status: I salg
Innbinding: ib

1814 i Oppland

Bønder, øvrighet og soldater

Hvordan oppfattet og deltok folk i Oppland fylke (den gang Christians amt) i begivenhetene rundt riksforsamlingen på Eidsvoll 1814?

For første gang undersøkes folk på grasrota som støttet prins Christian Frederik i kampen mot Kielavtalen der Norge avstås fra Danmark til kongen av Sverige. Vi følger Christian Frederiks reise mot Trondheim gjennom Oppland fra Toten i sør, gjennom Biri og Vardal og nordover Gudbrandsdalen.

Nær 300 personer i amtets 17 prestegjeld undertegnet såkalte adresser til støtte for selvstendighetskampen. Eidsvollsmennene og deres forslag i Riksforsamlingen vies særlig oppmerksomhet. Hva mente de Grunnloven skulle inneholde? Også bønder i amtet som ikke var på Eidsvoll, sendte inn egne grunnlovsforslag. Krigen sommeren 1814 belyses, og boka ser dessuten på forholdene i Oppland i åra før og ikke minst etter 1814. Vedtakene på Eidsvoll og de første stortingene skapte ikke bare et gryende demokrati, men også økonomiske problemer og sosial uro. Mange av kildene forteller historier som til nå har vært ukjente.

Presse

"Ei fin og fyldig bok" - Olav Norheim, Valdres lokalavis

Forfatter(e):

1280