Pris:
299.00
ISBN: 9788253019178
Utgivelsesår: 1997
Status: Ukjent
Innbinding: ib

Om melankoli

Forfatteren følger melankoliens mangfoldige uttrykk fra antikken via renessanse og barokk til moderne tid, samtidig som hun undersøker melankoliens nedslag i kunst og litteratur.

"Hvorfor er alle unntaksmennesker melankolikere?" spør Aristoteles. "Moderne melankoli er angst for galskapens apokalypse, krig og fascisme", hevder teoretikeren Hartmut Böhme. Og hos den franske forfatteren Marguerite Duras er melankoli utspent mellom lidelse og nytelse.

Å være melankoliker har i mer enn 2000 år blitt betraktet som ensbetydende med å være fremragende, skapende, genial - og gal. Slik har det å være kunstner og melankoliker opp igjennom historien gjerne vært sammenfattende roller, og er det vel enda. Kjersti Bale følger melankoliens mangfoldige uttrykk fra antikken via renessanse og barokk til moderne tid, fra Aristoteles, Hippokrates og Marsilio Ficino til Walter Benjamin og Julia Kristeva. Underveis undersøker hun melankoliens nedslag i kunst og litteratur.

Om melankoli er europeisk kulturhistorie. Den viser hvordan fenomenet melankoli har dype historiske røtter som er med på å farge forestillingene våre om hva melankoli er.

Forfatter(e):

875