Guttorm Guttormsgaard: Selvbilder

Guttorm Guttormsgaard: Selvbilder

Pris:
449.00
ISBN: 9788253039824
Status: I salg
Utgitt år: 2017
Innbinding: trådheftet
Materiell:

Selvbilder

Kunstnerkommentar i en selfie-tid

Guttorm Guttormsgaard har i mange år tegnet og skrevet dagbok. Så å si hver dag gjennom ca. femti år har han lagd skisser og notert kommentarer og betraktninger. I Selvbilder presenterer han et utvalg skisser og tekster fra dagbøkene. Boken inneholder flere enn 200 selvportretter, men også håndskrevne refleksjoner.

Når Guttormsgaard utgir sine «selvbilder» og dagboksnotater, blir resultatet kunsthistorie. Men med denne utgivelsen kommenterer han også vår tids opptatthet av selfier. Vi lever i en tid med intens bruk av bilder. I selfie-kulturen ønsker vi ikke bare å speile oss selv; vi vil dele bilder med andre. Slik er vi selvopptatte hver for oss – og sammen.

Selvbilder er en original «Artist’s Book» og tankevekkende kulturkritikk i bokform.

Guttormsgaards bokutgivelser er helt spesielle kunstverk i seg selv, og i 2017 ble han tildelt Bokkunstprisen.

 

Etterord av Espen Søbye

 

Forfatter(e):