LINDAS PLAKAT 2

Velkommen til dobbeltlansering av Hannah Arendt og Carl Schmitt 27. mai

Rune Slagstad har valgt ut tekster og er redaktør for utgivelsene Hannah Arendt, "Politikk i dystre tider" og Carl Schmitt, "Politikk og rett. Et antiliberalt tema med variasjoner". Mandag 27. mai klokken 15.00 inviterer vi til lansering av begge utgivelsene i Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca.

PROGRAM:

Forlegger Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag, ønsker velkommen

Innledning ved Rune Slagstad

Kommentarer:

Cathrine Holst, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og forsker ved ARENA – Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo.

Dag Michalsen, professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det åpnes for spørsmål fra salen etter innleggene. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel servering. 

VELKOMMEN!

Om utgivelsene: 

Hannah Arendt, Politikk i dystre tider

Politikk i dystre tider består av sentrale tekster som belyser Hannah Arendts filosofi og politiske tenkning. Arendt var en kompromissløs filosof, skribent og debattør. Hennes mest kjente arbeider handler om å forstå opprinnelsen til totalitarisme. Arendt hadde selv jødisk bakgrunn, og mange av hennes arbeider berører jødiske spørsmål, blant annet hennes omstridte bok Eichmann i Jerusalem. Noe av det farligste, mente hun, var når mennesker i sin iver etter å være til nytte, handler med automatikk. Hennes tenkning er en hyllest til refleksjonen og den sunne fornuft som setter mennesket i stand til å tre et skritt tilbake fra verdens vrimmel og selv velge hva det vil.

Åpningskapitlet «Vi flyktninger» ble opprinnelig skrevet tidlig under andre verdenskrig, men har slående aktualitet i dagens situasjon. Et annet av bokens kapitler, «Sannhet og politikk», er som om det skulle være skrevet som en filosofisk kommentar til dagens debatt om «fake news». I tillegg bringer boken inngående kapitler om politiske nøkkeltema som frihet, autoritet og revolusjon, utformet i en essayistisk tilgjengelig form. Boken avrundes med to portretter: det ene, om den marxistiske forfatteren Bertolt Brecht, med kritisk distanse, det andre, om den frihetlige sosialisten Rosa Luxemburg, med varm sympati.

Rune Slagstad som har foretatt utvalget, har skrevet et innledende portrett: «Hannah Arendt – en tenker uten rekkverk».

HANNAH ARENDT (1906–1975) var en av forrige århundres mest betydningsfulle politiske tenkere. Hun studerte filosofi, gresk og teologi. I 1933 måtte hun flykte og endte opp i Paris. I 1940 emigrerte hun til USA. Hun underviste ved en rekke amerikanske universiteter, og var i en årrekke knyttet til det anerkjente New School for Social Research i New York

 

Carl Schmitt, Politikk og rett. Et antiliberalt tema med variasjoner

Carl Schmitt har vært en intellektuell magnet for så vel venstre - som høyreradikale teoretikere, først og fremst innen jus og statsvitenskap. I de senere tiårene har vi opplevd en slags Schmitt-renessanse, først og fremst blant venstreradikale politiske filosofer (bl.a. Giorgio Agamben, Chantal Mouffe, Antonio Negri, Slavo Zizek) – men i det aller siste også på høyrepolitisk hold: ikke bare i Polen, Ungarn og Østerrike, men også i USA, i Donald Trumps ideologiske nærområde.

Utgivelsen tar sikte på å vise bredden i Schmitts forfatterskap gjennom et halvt hundreår med et tyngdepunkt i hans politisk-rettslige skrifter. Han var en av 1900-tallets mest kjente tenkere rundt spørsmålet om politisk maktutøvelse, og tekstutvalget presenterer tekster som gir introduksjoner til begreper som «politikk», «stat» og «legalitet». Skulle Schmitts politisk-rettslig tenkning sammenfattes i én formel, må dde det bli denne: Man må ikke ha rett for å skape rett - makt, ikke sannhet, skaper rett.

Rune Slagstad som har foretatt utvalget av tekster, har skrevet et innledende portrett: «Carl Schmitt – en foruroligende teoretiker».

CARL SCHMITT (1888–1985), professor i rettsvitenskap i Bonn og Berlin 1922–1945, var en av det 20.århundres betydeligste – og mest omstridte – politiske teoretikere. Omstridt på grunn av sitt forhold til nasjonalsosialismen under regimets første år; men senere kom Schmitt på kant med nazistene og ble i stor grad isolert fra 1937. 

Skriv ut