Å betrakte andres lidelse

Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN: 9788253040561
Status: I salg
Utgitt år: 2019
Innbinding: Heftet
Oversatt av: Agnete Øye
Orginalens tittel: Regarding the pain of others

Å betrakte andres lidelse

Pax artes 21

Å betrakte andres lidelse er et alderdomsverk, utgitt året før Susan Sontag (1933–2004) døde. Som Virginia Woolf vendte den amerikanske kritikeren seg sent i livet mot krigsfotografiet. Essayet løper som en dialog med Woolfs refleksjon over fotografier fra den spanske borgerkrigen, der Sontags essayistiske behandling av krigsfotografiets historie er aktualisert av krigen på Balkan på 1990-tallet.

Dette er et moralsk skrift som med stor konsekvens betoner det historiske, konkrete, lokale og individuelle mot det abstrakte og generelle i krigsfotografiets fremstilling av lidelse. Sontag går også i rette med egne holdninger i klassikeren Om fotografi fra 1977 (Pax artes, 2004).

Kaja Schjerven Mollerin har skrevet etterordet til den norske oversettelsen.