162

Aasen, Elisabeth

Elisabeth Aasen (f.1935) er en formidabel formidler av kvinnehistorie. Hun har gjennom flere tiår skrevet innsiktsfulle biografier og oversiktsbøker om betydningsfulle kvinner innen litteratur, kunst og vitenskap. Hun har særlig interessert seg for kvinner i europeisk kulturhistorie – fra Hildegard av Bingen via George Sand til Marguerite Duras. Hun har også arbeidet med bergenske kvinners kulturhistorie, og fordypet seg i Amalie Skrams liv og verker. I 1993 utga Aasen Driftige damer. Lærde og ledende kvinner gjennom tidene. Så fulgte en lang rekke gjennomillustrerte bøker om kvinners innsats i de enkelte historiske periodene – fra middelalderens lærde til 1800-tallets kjempende kvinner. Særlig kjent er kanskje bøkene 1800-tallets kvinner, Driftige damerBarokke damerRenessansens kvinner og Opplysningstidens kvinner. Hun er tildelt Sverre Steen-prisen for ”fremragende formidling av historie” til en bred leserkrets. 

Bøker av Aasen, Elisabeth: