Kristian Andenæs

Andenæs, Kristian

Kristian Andenæs er jurist og professor emeritus i rettssosiologi, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UIO.

Bøker av Andenæs, Kristian: