1272

Andersen, Anita

har drevet kampsport i over tjue år. Hun er medlem av faggruppen for selvforsvar i Norges Kampsportforbund, hvor hun blant annet bidrar til å utdanne trenere. Hun har også egne kurs i mentalt og fysisk selvforsvar, se yourpower.no.

Bøker av Andersen, Anita: