877

Andersen, Ketil Gjølme

er historiker og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum. Andersen har arbeidet med ulike emner innenfor norsk og tysk økonomisk og politisk historie. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo på en avhandling om utviklingen av tysk nasjonaløkonomi i perioden 1909-1939. Han har blant annet skrevet Et forsøk verdt. Forskning og utvikling i Norsk Hydro gjennom 90 år (1997) og Flaggskip i fremmed eie. Hydro 1905-1945 (2005).

Bøker av Andersen, Ketil Gjølme: