1307

Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN: 9788253028422
Utgivelsesår: 2005
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Arbeidskraftimport

Velferdsstatens redning - eller undergang?

Hva skjer når vi importerer arbeidskraft? Denne boka handler om risikoen for at det skal utvikles en ny underklasse i Norge, slik det har skjedd i land vi har mye til felles med. Det er mange gode grunner til å ønske folk fra andre land velkommen til Norge, men "vårt behov for arbeidskraft" er ikke blant dem, hevder Ottar Brox.

Hva skjer når vi importerer arbeidskraft? Denne boka handler om risikoen for at det skal utvikles en ny underklasse i Norge, slik det har skjedd i land vi har mye til felles med. Det er mange gode grunner til å ønske folk fra andre land velkommen til Norge, men "vårt behov for arbeidskraft" er ikke blant dem, hevder Ottar Brox. Noen arbeidsgivere kan tjene på å importere billig arbeidskraft - fattigere ansatte enn det de kan få på det norske arbeidsmarkedet - men er det en fordel for det norske samfunnet? Det kan se ut som om allmennheten, og ikke minst norske akademikere og politikere, er ute av stand til å skaffe seg en rimelig grad av kunnskap om og innsikt i dette temaet. Kunnskapsvegringen skyldes at det er så lett å gjøre arbeidskraftimport til et moralsk spørsmål. Det etableres rammer for diskusjonene som gjør tilhengerne av slik import moralsk overlegne, mens skeptikerne derimot ikke kan unngå å sette seg i et tvilsomt moralsk lys. Derfor preges ofte debattene om arbeidskraftimport av skinnuenighet.

Forfatter(e):

Ottar Brox. Foto: Sigrun Høgetveit Berg