Asylkoden

Asylkoden

Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN: 9788253039909
Status: I salg
Utgitt år: 2017
Innbinding: Inb

Asylkoden

99 spørsmål og svar fra den norske asyldebatten

Debatten om den norske asylpolitikken er preget av sterke følelser og sterke meninger, men også av manglende kunnskap om et politisk og juridisk innfløkt felt. Det hersker stor forvirring rundt både begrepsbruk, saksforhold, regelverk og underliggende prinsipper.  


Asylkoden er en saklig og nøktern innføring i hele det norske asylfeltet. De 99 spørsmålene er delt inn i 10 kapitler, og gir leseren oversikt og innsikt i hva som er forskjellen på asylsøkere, flyktninger og andre migranter, hvordan asylprosessen fungerer i Norge, hvordan såkalt signalpolitikk fungerer, hvilke rettigheter og plikter asylsøkere og flyktninger har her i landet, flyktningsituasjonen i våre naboland og i andre deler av verden, blant mye annet. Forfatteren greier også ut om hvilke internasjonale forpliktelser Norge har, og om hvordan den norske håndteringen av asylsøkere er forbundet med den internasjonale situasjonen. Vi får dermed også innblikk i hva som er spillerommet for Norges asylpolitikk: Hva kan vi velge å endre på, og hva vil konsekvensene være hvis vi bryter med våre forpliktelser?

Omtaler

Gir viktig informasjon i ei lett tilgjengeleg form, og viser veg for den som vil lesa meir.

Magnhild Folkvord, Klassekampen 

Forfatter(e):

André Møkkelgjerd