Cecilie Authen foto Trond Lundberg (002)

Authen, Cecilie

Cecilie Authen (f.1981) har i en årrekke vært ansatt som fotoarkivar ved Telemark Museum og er konservator NMF. Hun har mastergrad i tradisjonskunst (norsk fotohistorie, samt diverse kultur og forskingsrelatert etterutdanning som Kultur og ledelse USN, Kulturteori (USN ph.d program), forskingsetikk og kunnskapsteori (ph.d program UiO). Cecilie har tidligere studert komposisjon og er aktiv både som musiker og fotograf. Hun har kuratert og bidratt ved flere fotoutstillinger, skrevet bøker om norsk fotohistorie og er aktiv i Fotonettverket. Publisering: Nyblin Kunstfotografier (2014) Skien, Telemark Museum., Pressefotografiet, kunsten å dokumentere (2018) Skien, Telemark Museum, «Rikard Berge, dokumentasjon av folkemusikk gjennom fonogram og fotografi» (2020) i Musikk og tradisjon, Norsk folkemusikk, et fotohistorisk portrett 1840–1940 (2021) Pax Forlag, «Historisk fotografi som kunstverk i vår tid? Daguerreotypi, ambrotypi og tidlig fotografi som kunst og kulturuttrykk» (2022) i Heimen.

Bøker av Authen, Cecilie: