Cecilie Authen foto Trond Lundberg (002)

Authen, Cecilie

Cecilie Authen (f. 1981) har i en årrekke arbeidet som fotoarkivar ved Telemark Museum. Hun har en mastergrad i tradisjonskunst, har tidligere studert musikk (komposisjon) og er selv både utøvende fotograf og musiker. Cecilie Authen har kuratert og bidratt ved flere fotoutstillinger og er aktiv i Fotonettverket. Hun har nylig publisert forskningsartikkelen: «Rikard Berge – dokumentasjon av folkemusikk gjennom fonograf og fotografi» (Musikk og Tradisjon 2019), samt publikasjonene «Nyblin. Kunstfotografier» (Telemark Museum, 2014) og «Pressefotografiet, kunsten å dokumentere» (Telemark Museum 2018). Hun har også utgitt partiturmusikk, «Low Tide» og «Korsats Perfekt 4» (Pol Selection, 2018), samt to plateutgivelser «My sound» (Pol Selection, 2011) og «Astrid mi Astrid» (Pol Selection, 2016).

Bøker av Authen, Cecilie: