krauss

Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN: 9788253023755
Utgivelsesår: 2002
Status: I salg
Innbinding: h
Oversatt av: Agnete Øye
Originalens tittel: The originality of the avant-garde and other modernist myths
Oversatt av: Agnete Øye

Avantgardens originalitet og andre modernistiske myter

Pax artes 7

Amerikanske Rosalind Krauss er en toneangivende kunsthistoriker, forfatter og kritiker. Et av bidragene hennes har vært å drøfte premissene for overgangen mellom modernismen og postmodernismen i kunsten. Hun er inspirert av fransk poststrukturalisme og av tenkene som Kojéve, Bataille og Lacan. Hun har vist en særlig interesse for surrealismen som kunsthistorisk periode og for fotografiet som kunstart. Denne boka inneholder fem av hennes mest sentrale essays: Grid, Skulpturen i det utvidede felt, Avantgardens originalitet, Fotografiets diskursive rom og Surrealismens fotografiske betingelser.

Etterord av mag.art Kristin Gjesdal.