Bakken, Gudbrand (red.)

Gudbrand Bakken (f. 1941) er utdannet veterinær ved Norges veterinærhøgskole i 1965. Veterinær praksis i Førde 1966. Fra 1967–1971 vitenskapelig konsulent ved Statens veterinære laboratorium for Nord-Norge, Harstad. Amanuensis ved Norges veterinærhøgskole i 1972, Veterinærinspektør i Landbruksdepartementet 1973– 1974. Ansatt ved Veterinærinstituttet 1974–1989. Doktorgrad (dr.med.vet.) i veterinærmedisin 1982. Veterinærdirektør i Landbruksdepartementet 1990– 1998. Ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet 1998–2006.

Bøker av Bakken, Gudbrand (red.):