Barthes, Roland

Roland Barthes (1915 - 1980) var en av de mest betydelige franske intellektuelle i det 20. århundre, kjent for sitt mangfoldige virke som litteraturkritiker, semiolog, sosiolog og filosof. Han hadde sitt gjennombrudd på 60-tallet, som talsmann for en litterær strukturalisme. Samtidig arbeidet han tverrfaglig for å skape en vitenskap om de ulike tegnsymbolene menneskene omgir seg med (semiologi). Barthes var i stadig bevegelse fra det ene området til det andre. Med stor entusiasme deler han sin fascinasjon for de ulike emnene han behandler, enten det er språket som sådant, den franske nyroman, Balzac, Proust, moteblader, reklamebilder, fribryting, gastronomi, Japan, fotografiet, musikken, retorikken eller de elskendes ord til hverandre.

Gjennom hele sin karriere utfordret Barthes den akademiske vitenskapelighet, ikke minst ved sin måte å skrive på. Hans form er essayistisk, framfor akademisk, og med årene blir han mer og mer litterær.

Blant Barthes' viktigste verker finner vi blant andre Mytologier, Japan - tegnenes rike, og Fragmenter av kjærlighetens språk. Tekstene spenner fra språk og litteratur til kunst og samfunn. Interessen for tegnet står sentralt. I tegnets tid består av artikler og essays i utvalg ved Knut Stene-Johansen.  Det lyse rommet (La Chambre Claire, 1980) er et essay om det fotografiske bildet.

Bøker av Barthes, Roland: