Basit, Saira

er forsker ved Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier, med India som sitt spesialfelt, og tilknyttet Utenriksdepartementet. Hun har tidligere vært gjesteforsker ved Institute for Defence Studies and Analyses i New Delhi, og er i gang med sin doktorgrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Bøker av Basit, Saira: