16

Beauvoir, Simone de

Simone de Beauvoir er en fransk filosof og forfatter som ble født i Paris i 1908, og døde samme sted i 1986. Hun er mest kjent for det feministiske hovedverket Det annet kjønn og for sine mange romaner, deriblant Gjesten. I bøkene En veloppdragen ung pikes erindringer, som er en oppvekstskildring, og Moden alder (La force de l'âge) skriver Beauvoir om sin egen utvikling som kvinne, tenker og samfunnsaktør. I 2021 kom kortromanene De uadskillelige og Misforståelse i Moskva for første gang på norsk. 

Bøker av Beauvoir, Simone de: