16

Beauvoir, Simone de

Simone de Beauvoir er en fransk filosof og forfatter som ble født i Paris i 1908, og døde samme sted i 1986. Hun er mest kjent for det feministiske hovedverket Det annet kjønn og for sine mange romaner, deriblant Gjesten. I bøkene En veloppdragen ung pikes erindringer, som er en oppvekstskildring, og Moden alder (La force de l'âge) skriver Beauvoir om sin egen utvikling som kvinne, tenker og samfunnsaktør.

Bøker av Beauvoir, Simone de: