Benton, Tim

Tim Benton (f.1945) er en britisk professor i kunsthistorie med særlig interesse for arkitekten Le Corbusier som han har skrevet og publisert mange bøker og artikler om. Benton er i dag ansatt ved Open University i Storbritannia. 

Bøker av Benton, Tim: