Bernt, Jan Fridtjof

Jan Fridtjof Bernt er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Bøker av Bernt, Jan Fridtjof: