Biblioteket i litteraturen

Pris:
332.00
Førpris: 379.00
ISBN: 9788253040912
Status: I salg
Utgitt år: 2019
Sideantall: 420
Innbinding: Heftet

Biblioteket i litteraturen

Hva er et bibliotek - som metafor, institusjon og sted? Og hvordan blir det fremstilt i film og litteratur? I 12 kapitler undersøkes slike spørsmål nærmere. Slik utvider, nyanserer og overskrider boka etablerte forestillinger om bibliotekets og arkivets rolle. 

I flere fortellinger inngår fritidslesning og kunnskapstørst som en livsnødvendighet. I andre er bøker en mangel. Hvor viktig er tilgangen på et bibliotek? Her handler det om alle slags skrifter - fra antikkens papyrusfragmenter til vår tids digitale fortellinger. Eksemplene er hentet fra barnelitteratur, arbeiderdiktning og filmadapsjon. Denne boka rommer dypdykk i historiske arkiver og nyoversatte tekstfragmenter som vitner om antikkens skriftkultur. Her drøftes materielle spor, lesing og identitet, det kollektive minnet, samlerens fysiognomi og Glawoggers "geopoetiske blikk". Og bøker og bibliotek hos forfattere fra Hypatia og Camilla Collett til Roald Dahl og Vigdis Hjorth. Boka henvender seg til studenter og bibliotekarer, men også til boksamlere, litteraturformidlere og andre som er interessert i arkiv, bøker og bokhistorie. 

Bidragsytere: Kamilla Aslaksen, Ole von Wovern-Carstensen Egeberg, Lars-Erik Hansen, Silje Hernæs Linhart, Astrid Nordang, Helge Ridderstrøm, Kjell Ivar Skjerdingstad, Åse Kristine Tveit, Gudmund Valderhaug, Tonje Vold og Marianne Wehus. 

 

Kamilla Aslaksen, Ole von Wowern-
Carstensen Egeberg, Lars-Erik Hansen, Silje Hernæs
Linhart, Astrid Nordang, Helge Ridderstrøm, Kjell
Ivar Skjerdingstad, Åse Kristine Tveit, Gudmund
Valderhaug, Tonje Vold og Marianne Wehu

 

Forfatter(e):