Biblioteket i litteraturen 600x362

Biblioteket som studieobjekt i den nye boken "Biblioteket i litteraturen"

Hva er et bibliotek? Og hvordan er det blitt fremstilt – som metafor, institusjon og sted?

 I 12 bokkapitler undersøkes slike spørsmål nærmere. Til sammen utvider, nyanserer og overskrider denne boka etablerte forestillinger om bibliotekets og arkivets rolle. Her nærleses mange slags skrifter – fra papyrusfragmenter til vår tids digitale tekster. I noen fortellinger inngår fritidslesing og kunnskapstørst som en livsnødvendighet; i andre er bøker en mangel.

Biblioteket i litteraturen rommer nyoversatte tekstfragmenter fra antikkens skriftkultur, dypdykk i historiske arkiv, filmanalyser og samtidslitteratur. Her analyseres materielle spor, kollektivt minne, samlerens fysiognomi og Glawoggers «geopoetiske» blikk. Det handler om lesing og identitet hos forfattere fra Hypatia og Camilla Collett til Roald Dahl og Vigdis Hjorth. Sentralt står bibliotekarens både feirede og underkjente rolle.

Målgruppe: Boka henvender seg til studenter og bibliotekarer, men også til boksamlere, litteraturformidlere og andre som er interessert i arkiv, bøker og bokhistorie.

Bidragsytere: Kamilla Aslaksen, Ole von Wowern-Carstensen Egeberg, Lars-Erik Hansen, Silje Hernæs Linhart, Astrid Nordang, Helge Ridderstrøm, Kjell Ivar Skjerdingstad, Åse Kristine Tveit, Gudmund Valderhaug, Tonje Vold og Marianne Wehus.