Bjørneboe 100 år

Bjørneboe 100 år

Bjørneboe 100 år 9. oktober 2020

I forbindelse med Jens Bjørneboes 100-årsdag den 9. oktober 2020 utgir Pax Forlag to Bjørneboe-bøker, den ikke tidligere utgitte romanen Skapsprengeren Manfreds oppstandelse og Joe Martins sakprosabok Protokollføreren. Jens Bjørneboe – internasjonale perspektiver, som tar for seg Bjørneboe som en forfatter med et særegent europeisk perspektiv. Vigdis Hjorth har skrevet forord til Skapsprengeren Manfreds oppstandelse, og Maria Kjos Fonn har skrevet forord til Protokollføreren. Jens Bjørneboe – internasjonale perspektiver.

 

Skapsprengeren Manfreds oppstandelse:

Manuset til denne romanen ble skrevet i 1963. Bjørneboe hadde både bok- og filmformatet i tankene da han skrev denne teksten som ikke tidligere har blitt utgitt.

Det er vinter og jul i det kristne fyrstedømmet Isenberg, en liten nasjon som har tjent seg rik på jernindustri og første verdenskrig. En engel besøker jorden for første gang for å se hvordan landet feirer sin største høytid. Engelen oppsøker verkstedet til romanens hovedperson, mekanikeren Manfred Hummel. Han er en gudbenådet mekaniker og familiemann, men etter å ha sittet lenge bak murene, «på Huset», trues han med tvangsauksjon dersom han ikke klarer å betale gjelden på verkstedet sitt. Hans aller siste utvei er å spørre den tidligere arbeidsgiveren Waldemar Schmitt i det storslåtte forretningsimperiet Schmitt&Schmitt&Sønner om et lån, men vil de svulstige talegavene og den iscenesatte godheten hans kunne redde ham også denne gangen?

Selv om samfunnet som skildres i romanen ikke er så ulikt datidens Norge, skrev Bjørneboe i forordet at «enhver mulig likhet med norske skapsprengere, statsadvokater, horer, dommere, halliker, politifullmektiger, do-koner, overkonstabler, ågerkarler og jurister er fullstendig utilsiktet». Oppsiktsvekkende er det at Bjørneboe i sin satiriske kapitalistvrede skildrer utviklingen i olje-Norge seks år før oljefunnene på Ekofiskfeltet ble offentliggjort lille julaften i 1969.

I det nyskrevne forordet til romanen skriver Vigdis Hjorth at tematikken er like aktuell i dag som da det ble skrevet og romanen har alle de litterære kvaliteter som kjennetegner Bjørneboes prosa; evnen til å blande humor og satire med poesi og dypt alvor og elleville påfunn med besk samfunnskritikk. I tillegg kommer hans utrettelige engasjementet for de vindskjeve og svake blant oss.

 

Les mer om boken her

 

Joe Martins Protokollføreren. Jens Bjørneboe – internasjonale perspektiver:

Protokollføreren. Jens Bjørneboe – internasjonale perspektiver kaster lys over en av Norges mest anerkjente etterkrigsforfattere. Jens Bjørneboe var en sosialt bevisst og ofte kontroversiell europeisk forfatter, og boken sporer påvirkningen fra andre europeiske forfattere og tenkere som Strindberg, Conrad, Kafka, Brecht, Sartre og Camus.

Boken følger også Bjørneboes virke som kunstmaler med høye estetiske prinsipper, til hans mest tidløse litterære verker, som balanserer det eksistensielle og det metafysiske med et sosialt engasjement. Protokollføreren tar for seg Bjørneboe helt fra han som ung poet utforsker Rilkes poetikk og frem til hans Bestialitetens historie og de aller siste verkene – som angriper vestlig kultur fra et helt særegent europeisk perspektiv.

 

Les mer om boken her

 

Les mer om Jens Bjørneboe her

Les mer om Joe Martin her