1120

Bjørnhaug, Inger

Hun har skrevet en rekke bøker og artikler med tema fra arbeidslivshistorie og arbeiderbevegelsens historie, samt en lokalhistorie. Hennes siste bokutgivelser er "Lillehammer og Fåbergs historie 3. Dølaby, verdensby" (2000) og "Vi laga stålet. Jernverksklubben 50 år" (2005).

Bøker av Bjørnhaug, Inger: