130

Bourdieu, Pierre

Et av de viktige temaer han skrev om var forholdet mellom individer og sosiale systemer. Han er kanskje best kjent for boken Distinksjonen: En sosiologisk kritikk av dømmekraften, hvor han prøvde å se en sammenheng mellom smak og den enkeltes posisjonen i det "sosiale rommet".

Bøker av Bourdieu, Pierre: