Per Buvik Foto Arkivfoto UiB

Per Buvik Foto Arkivfoto UiB

Buvik, Per

Per Buvik (f. 1945) er forfatter, dr.philos. og professor emeritus, tilknyttet institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen. Blant hans norske bokutgivelser er Dekadanse (Pax 2001), Georges Bataille (Gyldendal 1998) og Poesiens skandale. Om Baudelaire (Pax 1996). Han har også publisert flere bøker i Frankrike, samt en lang rekke tidsskriftartikler. Han har vært medredaktør av Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.

Bøker av Buvik, Per: