Stanley Cavell

Stanley Cavell

Cavell, Stanley

Stanley Cavell (f. 1926) er en av den amerikanske samtidsfilosofiens mest markante stemmer. Med utgangspunkt i tenkere som Austin og Wittgenstein har Cavell gitt en kritisk og original videreføring av den såkalte "ordinary language philosophy". Cavell har også mottatt betydelige impulser fra de amerikanske romantikerne, ikke minst Emerson og Thoreau. Han er også kjent for sine arbeider om Shakespeare, sine filmstudier og sine arbeider innenfor estetikk. Stanley Cavell er professor i filosofi ved Harvard, Boston.

Bøker av Cavell, Stanley: