John Chadwick

John Chadwick

Chadwick, John

John Chadwick (1920-1998) var en engelsk lingvist og klassisist, som sammen med Michael Ventris er mest kjent for avkodingen av språkgåten linear B. 

Bøker av Chadwick, John: