Arne Lie Christensen

Christensen, Arne Lie

Arne Lie Christensen er kulturhistoriker og forfatter, og legger vekt på formidling til et allment publikum. I lengre tid har han arbeidet med å utforske og formidle dagliglivets historie i den nære fortid. Som universitetslærer var han særlig opptatt av materiell kultur, med vekt på kulturlandskap, byggeskikk og kulturminnevern.

Christensen er aktiv i Fortidsminneforeningen og er kjent som mangeårig redaktør av bladet ”Fremtid for fortiden”.

Bøker av Christensen, Arne Lie: