698

Christie, Nils

Han har bak seg et omfattende forfatterskap som blant annet kretser rundt konflikter, kriminalitet, sosial kontroll og straff.

Bøker av Christie, Nils: