Stemmer fra Sapmi

Pris:
340.00
Førpris: 389.00
ISBN: 9788253043272
Status: I salg
Utgitt år: 2022
Innbinding: Innbundet
Oversatt av: Inger Sverreson Holmes
Orginalens tittel: Inifrån Sápmi

Stemmer fra Sápmi

Beretninger fra stjålet land

Samene har blitt tvangsflyttet, de har mistet retten til landområdene sine, blitt plassert i internater og utsatt for rasebiologi. Språket deres har blitt fortrengt, og de har blitt beskrevet som primitive og eksotiske. Hvordan påvirker denne historien samene, og hvordan står det egentlig til i de samiske samfunnene i dag?

Stemmer fra Sápmi. Beretninger fra et stjålet land er en samling av over tjue tekster om det å bli berøvet sin identitet, vokse opp uten å kunne sitt eget språk, om ikke å bli oppfattet som samisk nok - tekster om å bære på flere kulturelle identiteter, og om undertrykkelse og motstand før og nå.

Samene er et av verdens urfolk og hadde sitt hjem i Sápmi lenge før nasjonalstatene fantes. Landområdet deres er grenseoverskridende og strekker seg over Norge, Sverige, Finland og Russland. De har en kollektiv historie og felles hukommelse. Stemmer fra Sápmi er en mosaikk av erfaringer og drømmer om en annen fremtid.


Omtale

«Svenske Inifrån Sapmi. Vittnesmål från stulet land er noe av det bedre jeg har lest på lenge. […] Antologiens hovedformål er å utfordre fordommer. Nøkkelordet er definisjonsmakt.»
Sumaya Jirde Ali, Vinduet 

«Med bidragsytere fra ulike generasjoner samer fra norsk, svensk, finsk og russisk side av Sápmi, samler antologien essays, dikt og personlige fortellinger. De skildrer samiske hverdager der undertrykkelsen plutselig kan vise seg, enten ved at historien pipler frem, nærmest usynlig, eller ved at samtidens urett skjærer en skarpt i øynene. […] Noen tekster, som Helga Wests utmattede svar til en forsker som gjerne vil intervjue henne om samisk identitet, gjør bruk av den samme syrlige ironien som Valkeapää brer om seg med. Andre, som Lis-Mari Hjortfors’ fortelling om et familiebilde som viser seg å være tatt av Rasebiologisk institutt, blander sårhet og raseri.»
Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet

«Gjennom 26 bidrag virvler boka opp spørsmål om samisk fortid, nåtid og framtid … Gjennom dirrer de samme spørsmålene: Hvem er vi? Hvem var vi? Svarene kommer noen ganger i form av skråsikre appeller som snakker fra et kompakt samisk «vi» og mot majoritetskulturen, men oftere som poetiske og personlige utforskninger av identitet … Noen av bokas sterkeste tekster handler om språk – og boka er selv et mylder av språk. Flere av tekstene er gjengitt på både samisk og norsk, mens andre gjemmer språklige reiser i en fotnote … Et folk som legger sin ære i å ikke sette spor, vil likevel gi noe videre – arv, tradisjon. Men hvordan denne forvaltes og ser ut, må stadig reforhandles. «Stemmer fra Sápmi» gir et svært verdifullt bidrag til dette arbeidet.»
Carline Tromp, Klassekampen
 

Forfatter(e):