Stemmer fra Sapmi

Pris:
340.00
Førpris: 389.00
ISBN: 9788253043272
Status: Forventes utgitt 6.9.2022
Utgitt år: 2022
Innbinding: Innbundet
Oversatt av: Inger Sverresson Holmes
Orginalens tittel: Inifrån Sápmi

Stemmer fra Sápmi

Beretninger fra stjålet land

Samene har blitt tvangsflyttet, de har mistet retten til landområdene sine, blitt plassert i internater og utsatt for rasebiologi. Språket deres har blitt fortrengt, og de har blitt beskrevet som primitive og eksotiske. Hvordan påvirker denne historien samene, og hvordan står det egentlig til i de samiske samfunnene i dag?

Stemmer fra Sápmi. Beretninger fra et stjålet land er en samling av over tjue tekster om det å bli berøvet sin identitet, vokse opp uten å kunne sitt eget språk, om ikke å bli oppfattet som samisk nok - tekster om å bære på flere kulturelle identiteter, og om undertrykkelse og motstand før og nå.

Samene er et av verdens urfolk og hadde sitt hjem i Sápmi lenge før nasjonalstatene fantes. Landområdet deres er grenseoverskridende og strekker seg over Norge, Sverige, Finland og Russland. De har en kollektiv historie og felles hukommelse. Stemmer fra Sápmi er en mosaikk av erfaringer og drømmer om en annen fremtid.


Omtale

«Svenske Inifrån Sapmi. Vittnesmål från stulet land er noe av det bedre jeg har lest på lenge. […] Antologiens hovedformål er å utfordre fordommer. Nøkkelordet er definisjonsmakt.»
Vinduet tidsskrift