Foto: Privat

Foto: Privat

Dahl, Hans Fredrik

Hans Fredrik Dahl er historiker, medieviter, journalist og professor emeritus ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke sentrale bøker, for eksempel Den norske nasjonalsosialismen fra 1982 (med Bernt Hagtvet og Guri Hjeltnes), flerbindsverket Norsk presses historie (red.) fra 2010 og biografien om Vidkun Quisling fra
1991-1992. Hans siste bok er En kort historie om andre verdenskrig. Norge inn i verden.

Bøker av Dahl, Hans Fredrik: