1785

Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN: 9788253033129
Utgivelsesår: 2010
Status: I salg
Sideantall: 386
Innbinding: h
Oversatt av: Reidar Aasgaard

De civitate Dei - Gudsstaten, eller Guds by

Et hovedverk i middelalderens filosofi

De Civitate Dei er et hovedverk i kristendommens og den vestlige kulturs historie. Boken framstår som et skarpt oppgjør med den antikke, førkristne kulturen, og kom på en helt avgjørende måte til å sette sitt preg på middelalderens historie, teologi og filosofi. Men enda viktigere er det storslagne bildet Augustin her gir av guddsstaten, gudsfolket på pilegrimsferd gjennom historien fra skapelsen av og helt til tidenes ende.

Presse

”Vi møter i verket De Civitate Dei et menneske som – midt i en kulturell brytningstid – med sitt klare intellekt, sitt brennende engasjement og sin sterke vilje reiser tilværelsens grunnleggende spørsmål.” – Reidar Aasgaard i forordet.