1025

Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN: 9788253023397
Utgivelsesår: 2001
Status: I salg
Innbinding: ib

Demokrati og rettsstat

Dette er en samling politisk-historiske essays om konstitusjonell utvikling. Essayene er skrevet ut i fra en institusjonell innfallsvinkel, og de legger stor vekt på de føringer som ligger i institusjonelle arrangementer og de normer som er nedfelt i institusjonene. Gjennom artikler som spenner fra analysen av den norske embetsmannsstaten på 1800-tallet til kampen om etterkrigstidens fullmaktslovgivning, får vi innsikt i Norges vei fra et førindustrielt samfunn til et moderne industrisamfunn. Har register.

Forfatter(e):