1338

Pris:
332.00
Førpris: 379.00
ISBN: 9788253029092
Utgivelsesår: 2006
Status: I salg
Innbinding: ib

Demokratisk konservatisme

Festskrift til Francis Sejersted

I mer enn 40 år har Francis Sejersted vært en synlig skikkelse i norsk akademisk og politisk liv. Som fagperson har han satt dype spor.

I mer enn 40 år har Francis Sejersted vært en synlig skikkelse i norsk akademisk og politisk liv. Som fagperson har han satt dype spor. Hans særegne evne til toleranse, til kritisk prøving av egne standpunkter og til å inkludere annerledes tenkende i sine intellektuelle prosjekter, speiles også i artiklene i dette festskriftet. De tre delene i festskriftet reflekterer Sejersteds virke som historiker: Frihet (hans arbeider med norsk historie fra 1814 og fram til i dag). Fremskritt (økonomisk historie og teknologihistorie). Fred (hans virke som formann for Nobelkomiteen). Bidragene er forfattet av noen av Skandinavias fremste historikere og samfunnsvitere fra institusjoner og miljøer der Francis Sejersted har virket.

Forfatter(e):