isbn_9788253034959[1]

Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN: 9788253034959
Utgivelsesår: 2012
Status: I salg
Sideantall: 230
Innbinding: h
Oversatt av: Geir Uvsløkk

Den emansiperte tilskuer

Pax artes 17

Kunstfilosofisk innspill om betrakterens rolle
 
Hvordan virker kunstens bilder i en postmoderne kultur? Og hvilken rolle har den emansiperte tilskueren?

I denne boka presenterer den franske filosofen Jacques Rancière sitt postmarxistiske ståsted, og gir seg i kast med nærstudier av kjente og mindre kjente kunstverk. Gjennom fornyende lesning utvides slik vårt begrep om tilskuerens rolle og verkets politiske virkning. Tittelessayet tar utgangspunkt i den tradisjonelt passive tilskueren (og dennes distanserte blikk), dernest drøftes alternative og emansiperende tilskuerstrategier, som teatrets performans og den deltakerorienterte estetikken. Hvordan formes det kritiske blikket? Når oppstår den sosiale energien? Kan denne føre til intellektuell frigjøring og/eller til etisk handling?

De fem veldreide tekstene i Den emansiperte tilskuer utgjør en polemisk samling. Forfatteren går i fruktbar dialog med annen tenkning om artefakter, som Roland Barthes og hans Camera Lucida. På forfriskende vis drøfter Rancière også effekten av film, litteratur og reklamebilder i en ny og sjangeroverskridende medievirkelighet.

Boken utgis med et grundig etterord av professor Kjersti Bale.

Forfatter(e):