1318

Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN: 9788253028859
Utgivelsesår: 2006
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Den globale oppvarmingen

Nina Dessau

Endringene i verdens klima blir merkbare for stadig flere mennesker og kommer til å prege den politiske agendaen i årene fremover. De politiske kampene om global oppvarming involverer verdens største maktsentre.

Endringene i verdens klima blir merkbare for stadig flere mennesker og kommer til å prege den politiske agendaen i årene fremover. De politiske kampene om global oppvarming involverer verdens største maktsentre - som USAs regjering, de største transnasjonale selskapene og deres lobbyorganisasjoner. De forsøker innbitt å definere virkeligheten for oss, og lykkes langt på vei med det. På den andre siden - økningen i tørke og flommer, hetebølger og jordskred er ikke en teoretisk mulighet eller en dyster framtidsutsikt, men noe som skjer her og nå. Det er alvor. De massive endringene i klimaet som kan ventes, er varslet for lenge siden, men både tempoet og omfanget av den globale oppvarmingen er sannsynligvis undervurdert. Dette gjør det desto mer avgjørende å begrense de fremtidige klimaendringene. Samtidig kreves nye tilpasninger til de forandringene som allerede er uunngåelige. Hva slags tilpasninger, til fordel for hvem, på bekostning av hvem? Dette blir blant de viktigste politiske spørsmål i den nære framtid.

Forfatter(e):