1507

Pris:
296.00
Førpris: 338.00
ISBN: 9788253029443
Utgivelsesår: 2006
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Den gode samtalen

Kunsten å skape dialog

Dialogen er en samtale preget av gjensidig åpenhet og velvilje. Som dialogpartnere strekker vi oss mot et felles mål. I denne boken får vi en innføring i dialogens teori og filosofi. Boken drøfter dialogiske idealer som oppriktighet, årvåkenhet, målbevissthet, undring, respekt og kunsten å lytte.
Dialogen er en samtale preget av gjensidig åpenhet og velvilje. Som dialogpartnere strekker vi oss mot et felles mål. I denne boken får vi en innføring i dialogens teori og filosofi, inspirert av dialogfilosofer som Martin Buber, Hans Skjervheim og Jürgen Habermas. Boken drøfter dialogiske idealer som oppriktighet, årvåkenhet, målbevissthet, undring, respekt og kunsten å lytte. I tillegg får leseren konkret veiledning, med forslag til øvelser og teknikker. Dette er en bok for alle med et arbeid der dialog står sentralt, for eksempel sykepleiere, sosionomer, lærere og organisasjonsutviklere.

Presse

"Klokt om den gode samtalen. ... Helge Svare har skrevet den boka jeg i mange år har ment bør finnes på norsk: et begeistret, kunnskapsrikt og klokt forsvar for dialogen i dagens samfunn. ... Det som imponerer meg aller mest i denne boka er Svares innsiktsfulle sammenknytning av teori og praksis. ... Uten dialog greier vi ikke løse verken de voldelige konfliktene, fattigdomsspørsmålet eller miljøkrisen. Den gode samtalen er et nyttig redskap i dette arbeidet. Boka bør få mange norske lesere, men bør også oversettes til ameriansk, iransk, hebraisk og arabisk. Jeg har en rekke kandidater til hvem som bør motta den."
- Inge Eidsvåg i Velferd

Forfatter(e):

Helge Svare forfatterportrett