1024

Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN: 9788253023380
Utgivelsesår: 2001
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Den vanskelige frihet

Norge 1814-1850

Boken omhandler tiden etter selvstendighetsverket i 1814 var fullført. Man hadde ikke bare fått en ny nasjonal frihet, men også en ny statsform. Nye institusjoner skulle bygges ut, og nye roller fylles. Forholdet mellom individ og samfunn endret seg i retning av det vi kjenner i dag. Sterkt fall i dødsraten førte til en sterk befolkningsvekst, som etter et par tiår skulle bidra til å endre den sosiale struktur. Det ble en trengselstid, men også en fremgangstid, økonomisk, politisk-demokratisk og kulturelt. Perioden som omhandles er perioden da grunnlaget for det moderne Norge ble lagt. Har litteraturveiledning og register.

Forfatter(e):