Det beste av Karl Marx skannet[1]_350x500

Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN: 9788253015804
Status: I salg

Det beste av Karl Marx

Fredrik Engelstad (red.)

"Et spøkelse går over Europa - kommunismens spøkelse". Slik het det i Det kommunistiske manifest, og dermed karakteriserte Marx datidens oppfatning av de sosialistiske ideenes framvekst og utbredelse.

Med en rekke sentrale verker, blant disse Kapitalen, skrev Karl Marx (1818-1883) seg inn i verdenshistorien. Teoriene hans er blitt brukt - og misbrukt - som ideologisk rettesnor for mange slags politiske bevegelser. Men ingen betviler hans betydning som samfunnsvitenskapelig klassiker. Marx skrev om politikk og deltok selv i politisk arbeid. Som politisk journalist har han neppe hatt sin like. Han lot seg inspirereav sosialøkonomien, datidens mest avanserte samfunnsvitenskap, og bidro med nyskapende teorier - ikke minst til forståelsen av samfunnsklassene - og med omfattende empiriske studier. Som tenker skapte han et vendepunkt i forståelsen av sosiale prosesser. Som "klassiker" er han blitt en "samtalepartner" som senere generasjoner forskere kan gå inn i fruktbar dialog med - og/eller tenke i kritisk kontrast til.

Denne ettbindsutgaven inneholder "det beste" av Karl Marx, hentet fra hans Samlede verker. Utvalget er ved Fredrik Engelstad, som også har laget en generell innledning til tekstene samt innføringer til de ulike delene. Disse tar for seg emner som sosial endring, kunnskapssosiologi, arbeid og utbytting, arbeidsliv og organisasjonsforhold, klasser og klassemotsetninger og det nye samfunnet - alternativer til kapitalismen. Boka inneholder også en kronologisk oversikt over Marx' liv og virke. 

Fredrik Engelstad er professor i sosiologi, ved Institutt for Samfunnsforskning, Universitetet i Oslo.

Forfatter(e):