Döblin, Alfred

Alfred Döblin (1878–1957) var en tysk forfatter og lege med jødisk opprinnelse, og regnes som en av 1900-tallets mest innflytelsesrike forfattere i vesten. Etter at Hitler kom til makten i 1933 ble Döblins bøker kastet på nazistenes bokbål, og Döblin, som også definerte seg politisk som sosialist, flyktet til Frankrike. Norske lesere er først og fremst kjent med Döblins forfatterskap gjennom storbyromanen Berlin Alexanderplatz fra 1929, utgitt på norsk i 1983. Romanen regnes som en av mellomkrigstidens mest betydningsfulle episke verk. Reise i Polen er den første utgivelsen av Alfred Döblin på Pax Forlag, og den andre av to utgivelser av forfatteren på norsk.

Bøker av Döblin, Alfred: