AlfredDöblin

Döblin, Alfred

Alfred Döblin (1878–1957) var en tysk-jødisk lege og forfatter. Romanen Berlin Alexanderplatz fra 1929, utgitt på norsk i 1983, nevnes ofte som et av mellomkrigstidens mest betydningsfulle episke verker. Den litterære reiseskildringen Reise i Polen fra 1925 er den første utgivelsen av Alfred Döblin på Pax Forlag.

Bøker av Döblin, Alfred: