Gaston Dorren. Foto Bram Petraeus

Gaston Dorren. Foto Bram Petraeus

Dorren, Gaston

Gaston Dorren er lingvist, journalist og forfatter. Hans bok Lingo. En språkreise gjennom Europa (2017) ble en internasjonal suksess og oversatt til en lang rekke språk. Dorren er en sann polyglott. Han snakker nederlandsk, limburgsk, engelsk, tysk og spansk og kan lese fransk, afrikaans, frisisk, portugisisk, italiensk, katalansk, dansk, norsk, svensk, luxemburgsk og esperanto. Mens han skrev Babel, forsøkte han også å lære seg vietnamesisk.

Bøker av Dorren, Gaston: