Foto: Hans Hede

Foto: Hans Hede

Eldal, Jens Christian

Jens Christian Eldal (f. 1948) er kunst­historiker med magistergrad og dr.philos.­grad fra Universitetet i Oslo. Han har gjennom hele sitt yrkesliv arbeidet med bygningshistorie og bygnings­vern, først hos Riksantikvaren og senere som senior­forsker i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Eldal har utgitt doktor­avhandlingen Historisme i tre: «Sveitserstil», byggeskikksromantikk og nasjonal egenart i europeisk og norsk trearkitektur (1998) og bindet om 1800-­tallet i bokverket Kirker i Norge (b. 3, 2002). Han var medforfatter i bøkene Med tradisjon og atmosfære: En reise til norske trehoteller (1996) og Chr. H. Grosch: Arkitekten som ga form til det nye Norge (2001). Eldal har skrevet en rekke artikler, i hovedsak om norsk arkitektur på 1800-­tallet, og var medredaktør med ansvar for arkitektur i Norsk Kunstnerleksikon.

Bøker av Eldal, Jens Christian: