Karl Otto Ellefsen

Karl Otto Ellefsen

Materiell:

Ellefsen, Karl Otto

Karl Otto Ellefsen (1948) er professor i arkitektur og urbanisme ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Han har vært professor ved NTNU, rektor ved AHO fra 2001 til 2014, arbeidet med utvikling av Nasjonale Turistveger fra år 2000 og framover og vært styreleder for Arkitekturtriennalen i Oslo. Han er president i EAAE, organisasjonen for europeiske universiteter og høgskoler som utdanner arkitekter. Ellefsen har publisert bredt innenfor urbanisme, byplanhistorie og arkitekturkritikk og har hele sitt faglige liv praktisert innenfor og forsket på norsk by- og tettstedsutvikling. Internasjonalt har han arbeidet med urbanisering i Øst-Afrika og leder nå et forskningsprogram om urbanisering av den kinesiske landsbygda. 

Bøker av Ellefsen, Karl Otto: