KROM_omslag

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253042220
Status: I salg
Utgitt år: 2020
Sideantall: 368
Innbinding: Innbundet

En fengslende historie. KROM i 50 år

KROM – Norsk forening for kriminalreform – ble stiftet i 1968. Helt fra begynnelsen har KROM vært en viktig motstemme i den kriminalpolitiske debatten. Kritikken av rettssystemet har hatt en fremtredende plass i foreningens virke, med et særlig fokus på fengselssystemets dehumaniserende sider, inhumane straffemetoder og manglende rettigheter for fanger. Kritikken av særreaksjonene – sikring og forvaring, ungdomsfengsel og tvangsarbeid for rusmisbrukere - har vært en annen viktig del av KROMs motstandsarbeid. KROM har en unik stilling som kriminalpolitisk pressgruppe, og organisasjonen har fått oppmerksomhet langt utenfor landegrensene.

I anledning KROMs 50-årsjubileum i 2018, har 25 akademikere og aktivister bidratt til festskriftet. Artiklene beskriver ulike sider ved fengsels- og straffesystemets utfordringer før og nå, og hvordan KROM har engasjert seg i disse spørsmålene. Flere av artiklene peker også på at dagens restriktive kriminalpolitiske klima reiser nye utfordringer. KROMs rolle som kritisk motstemme er derfor like viktig som før, og kanskje enda viktigere. 

Forfatter(e):